︎     ︎


V šesťdesiatych rokoch zažili v Rohovciach Juliana Némethová a Gizela Szitásová sexuálne zneužívanie kňazom počas prípravy na ich prvé sväté prijímanie, ale i po ňom. Rohovce spadali vtedy pod farnosť v Báči, kde od roku 1957 do roku 1969 slúžil farár Ján Moksó.  

In the 60s, Juliana Némethová and Gizela Szitásová were sexually abused by a priest during and after their preparations for the First Communion. At that time, Rohovce were subordinated to the parish of Báč, where Ján Moksó served as a priest between 1957 and 1969.
   
Tento web obsahuje svedectvá Juliany Némethovej a Gizely Szitásovej, ktoré museli ako deti sexuálne zneužívanie trpieť, doplnené dobovými i súčasnými fotografiami. Web má dokumentárny charakter s otvorenou platformou, ktorá sa bude postupne rozširovať o ďalšie informácie, prípadne svedectvá iných obetí, ak sa rozhodnú prelomiť mlčanie.

This website contains testimonies and actual as well as contemporary photographs of Juliana Némethová and Gizela Szitásová who faced sexual abuse as children. The documentary website is an open platform to be complemented in future with more information and possible testimonies of other victims, should they decide to break their silence.
Internetová stránka je súčasťou umeleckého projektu Kristiána Németha s názvom Deti Jána Moksóa, ktorý sa prostredníctvom reálnych svedectiev zaoberá sexuálnym zneužívaním detí v cirkvi. Multimediálna platforma thechildrenofjanmokso.com bola zároveň súčasťou výstavy finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana 2020, ktorú bolo možno vidieť od 2. októbra do 6. decembra 2020 v Novej synagóge Žilina – centre pre súčasné umenie a kultúru.

The website is a part of Kristián Németh’s art project titled The Children of Ján Moksó that deals with sexual abuse of children in the Church using real testimonies. The multimedia platform thechildrenofjanmokso.com also formed a part of the exhibition of the finalists of the Oskár Čepan 2020 Award that was open to the general public from 2 October to 6 December 2020 in the New Synagogue in Žilina – Centre for Contemporary Art and Culture.